Get Adobe Flash player

"Az az ember, aki keresi önmagát, magára is fog találni, vagy legalábbis közelebb kerül önmagához. És azokat az embereket is megtalálja, akik neki ezen az úton segíteni tudnak."

Maxie Wande

A coaching rendszerszemléletű, megoldásorientált tanácsadási forma, amelynek alapeszköze a tudatos beszélgetésvezetés.

A coaching tanácsadás, azzal a céllal történik, hogy az ügyfél A-ból (ahol most áll egy adott helyzetben, megoldás folyamatában) eljusson B-be (ahova menni, jutni szeretne). Az ősi magyar kocsi kifejezés bejárta a világot, míg ebben az angolszászos formában újra kifejezheti a gondolati-lelki-hangulati és sportedzők, coachok esetében testi utaztatást, amire vállalkozik.

Amikor arról kérdeznek mi a coaching, elsősorban is a coaching szemlélet jut eszembe. Ennek az az alapvetése, hogy az ügyfél ott hordozza magában az adott problémája megoldásához szükséges minden információt és a segítség, amit tanácsadóként számára nyújtani tudunk abban áll, hogy ami erőssége, tehetsége és lelkesedése van, arra ráeddzen és egy jobb állapotban, eredményesebben tudjon a megoldáshoz fogni. Ha a megbízás úgy szól, akkor egy képesség vagy készség fejlesztése, felkészítés, megerősítés egy bizonyos feladat végrehajtásához vagy egy döntés meghozatalához a coaching feladata.

A hangsúly számomra az ügyfél megerősítésén van. Ha ő jól érzi magát, biztos magában, tudja, hogy mi okból és milyen szándékkal teszi, amit célul tűzött ki a maga számára, akkor onnantól a feladatokra lebontás és a végrehajtás és ezek nyomon követése akár coach-csal, akár nélküle már könnyen megy.

Nem igaz, hogy a jó coach nem ad tanácsot vagy nem lelkizik adott esetben. Sokkal inkább a megállapodott cél érdekében minden lehető eszközt bemozgat. Ha van tanácsa - adja, ha van szupervíziós eszköztára - hozza, ha jövőbe lát - mondja, ha tanítania kell valamit - adja elő, ha könyvei vannak - olvastasson, ha élményei vannak - mesélje. Mindent tegyen meg, ami hatalmában áll, hogy az ügyfelét annak kitűzött céljához közelebb vigye.

A jó coaching beszélgetésben az ügyfél kisimul, és utána nagy biztonsággal belekezd vállalt feladatába. A jó coaching folyamatban egyre erősebb lesz és megtanulja, hogyan motiválja magát arra, hogy benne maradjon a feladatában, végigvigye munkáját, megoldja nehéz helyzetét - mégpedig úgy, hogy azzal elégedett legyen.

A világ legszebb elfoglaltsága a coaching beszélgetés. Önismeretet, tudást, odafigyelést kapunk benne. Eljátszhatunk gondolatokkal, kétkedhetünk, szemtelenkedhetünk, kipróbálhatunk bármit. Rendezők lehetünk, tanítványok, elhagyhatjuk magunkat és felfújhatjuk magunkat. Lehetünk dühösek, sírósak, nevetősek, szétesettek és szigorúak. Őszinték lehetünk.

A világ legjobb szakmája a coaché, aki minden beszélgetésében őszinte lehet, mert ezzel segíti és szolgálja ügyfelét legjobban abban, hogy az felszabadultan eddzen mellette és vele.

Wiesner Edit - coach, tréner, vezető tanácsadó
Bővebb információ: www.lemma-coaching.hu

Kövess a facebook-on: